திண்டுக்கல் மலைப் பகுதிகளில் தை பொங்கலுக்காக பூத்திருக்கும் ஆவாரம் பூக்கள்!

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள மலைப் பகுதிகளில் தைப் பொங்கல் அன்று நமது வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஆவாரம் பூக்கள் பூத்துக் குலுங்கின்றன. அடுத்த…