ஆவடி அடுத்த அயப்பாக்கம் பகுதியில் ஊரடங்கு பாதிக்கப்பட்ட சுமார் இருபது ஊடக பத்திரிக்கை நண்பர்களுக்கு APJ டாக்டர் அப்துல் கலாம் அறக்கட்டளை மூலம் அரிசி மற்றும் காய்கறி பருப்பு எண்ணெய் வழங்கப்பட்டது

213 Views

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *